top of page
TVÄTT
 
Behov av tvätt

Behovet på att tvätta botens botten varierar beroende på hur mycket det växer, hur du använder båten, vilken typ av yta du har på bottnet på båten och i vilket skick bottnet är. Vid Östersjön är behovet att rengöra bottnet ca. 2-4 gånger under säsongen.

Tvätt som utförs tillräckligt ofta med rätt timing, sparar bränsle och gör det lättare att ta rent bottnet, samt förlänger livslängden på färgen. På detta sätt sparar du pengar, arbete och miljö. Dessutom kan du njuta av din båts prestanda och köregenskaper genom hela säsongen.

Hur identifierar jag behovet att tvätta bottnet

 

Behovet kan variera kraftigt även inom små områden. Exempelvis en havsvik, var det längst inne rinner ut en å eller en bäck, och som vid mynningen gränsar till öppen sjö med kraftiga strömningar. Här är det möjligt att det söta vattnet inne i viken inverkar på beståndet av havstulpaner, medan det kan uppstå kraftigt med slem och annan växtlighet inne i viken. Även en stor mängd andra faktorer inverkar på hur det växer från ett år till ett annat.

Därför är det viktigt att du följer med hur det växer på bottnet av din båt. Du kan känna efter med handen under bottnet. Om bottnet känns slemmigt och halt har det bildats alger på bottnet, och om du känner vassa knotor under bottnet håller havstulpanerna på att sätta sig. Du kan även använda en liten platta (indikatorplatta), som hänger från bryggan i vattnet med ett snöre intill båten. Plattan simulerar vad det växer och du kan följa med när det är dags att tvätta bottnet.

Havstulpaner fäster typiskt vid Östersjön under några veckors tid efter att vattentemperaturen har överskridit 18 °C. Det lönar sig att tvätta bort dom i ett tidigt skede före de bli stora och deras rötter fäster i färgen/ytan. 

En erfaren skeppare märker även på båtens prestanda och köregenskaper när det är dags att tvätta bottnet. Ofta har båten även instrument som du kan följa med ändringar i varvtal och bränsleförbrukning vid marchfart under säsongen.  ​

 

Håll Skärgården Ren rf upprätthåller vid Skärgårdshavet en Rocco tjänst, som skickar information i form av ett textmeddelande till din mobil när havstulpaner sätter sig på området Rocco-tjänsten - Pidä Saaristo Siistinä ry (hallskargardenren.fi)

Tvätt

 

Det finns många sätt att hålla bottnet på båten rent, som båttvätt tjänster och specialborstar med ett format skaft och flytkraft. Du kan även använda en flytande skurmatta vid din båtplats, eller du kan skura bottnet då du vadar/simmar/dyker runt båten, eller lyfta upp båten då du tvättar bottnet. Många kombinerar olika sätt till en helhet som bäst motsvarar deras behov.  

 

Färger och ytor

 

Det viktigaste är att färgen är 100% giftfri (biocidfri). Så säkerställer du att inga miljögifter läcker ut i naturen. Giftfärger baserar sig dessutom på erosion. Detta innebär att även stora mängder andra substanser, huvudsakligen mikroplaster läcker ut då du kör med båten eller tvättar bottnet.

Säkerställ att ytan/färgen är hård och tål borsttvätt. Detta förlänger färgens livslängd och minimerar mängden mikroplaster som lossar från bottnet. Tänk också på att många mjuka färger är baserade på en teknik var en mjuk gelyta av polymerer är basen för färgens funktion. Denna gel slits lätt och ytan torkar då din båt står på land.

En del omålade båtar borstas också. Det är bra att känna till att alla färger och plaster slits och påverkas av UV-ljus under åren. Många hårda färger skyddar båten mot UV-ljus och slitage. Därtill skyddar många färger mot fukt och korrosion. En sliten eller oxiderad yta är dessutom svårare att hålla ren, och kan därtill i sig själv bidra till vattenmotståndet. Av denna orsak är det att rekommendera att du skyddar ditt botten med en hård slitstark yta.

Förutom 2K epoxifärger, som oftast används som grundfärg och fuktspärr, finns det en del färger som är utvecklade för borsttvätt på marknaden. Dessa kan ha hydrofobiska (vatten avstötande och eller hydrofiiliska (vatten absorberande) egenskaper, som gör det lättare att hålla rena ytorna och minskar på påväxten. 

Träbåtar är ett problem, eftersom trädets mjuka struktur kan ta skada av tvätt. Dessutom går det sällan att måla trä som suger i sig vatten och utvidgar sig, med hårda intakta ytor. Orsaken är att dessa inte lever med trädet, vilket innebär att det blir sprickor i färgen. 

LÄS MERA

Båttvätt: www.boatwash.fi

 

​Färger och tvättredskap: www.seaboost.fi

 

bottom of page