top of page
Ladda här vårt infopaket om en gifttfri vår 2022
 
MILJÖINFORMATION

 

Ibland hör man hur folk underskattar giftfärgernas miljöpåverkan. De aktiva biociderna har varit objekt för grundliga studier i flera sammanhang, och dom har visat sig vara mycket problematiska miljögifter. Koppar tillexempel är destruktiv för mikroorganismer, för flora som blåstång samt skaldjur och fiskbestånd.

Utsläppen av miljögifter från botten på fritidsbåtar är allt annat än smått. De facto är kopparutsläppen större än då du räknar ihop våra fyra största industrier som belastar vattendrag med koppar i Finland.

Men nu börjar det hända. Först kommer ett totalförbud på att tvätta båtar målade med giftfärg uppe på land, utan en separat tvätt anordning som filtrerar gifterna ur tvättvattnet. Dessutom kommer kopparkoncentrationen i giftfärger att minskas avsevärt. 

Effekten av giftiga färgämnen som är tillåtna i Östersjöregionen är tveksam. Framtida biociddirektiv kommer att fortsätta att minska effekten tills giftfärger sannolikt kommer att förbjudas 2030 enligt EU:s rekommendation (Change Bonus projekt 2017).

Giftfärger är konstruerade så att gifter (aktiva biocider) skall lösas upp och läcka ut ur färgen. Därtill är de baserade på erosion, som skalar av färg från ytlagret då du kör med båten och på så sätt håller ytan ren. Även då du tvättar båtbottnet kommer det loss gifter och andra substanser som till en stor del består av mikroplaster.

Alla kända färger och även andra substanser som mjuka gel och vax -ytor består till en stor del av mikroplaster. Eftersom dessa slits lätt är det viktigt att välja en hård slitstark färg till ditt botten.

I praktiken tvättar fler och fler sina båtbotten målade med giftfärger, för att hålla dem rena och effektiva under säsongen. 

Av denna orsak skall du välja en hård och biocidfri färg till ditt båtbotten, som är trygg att tvätta och tål tvätt. 

 

Se videon som visar hur mycket giftig färg som kommer ut då du tvättar ett båtbotten med giftfärg här.

https://youtu.be/EcstvT349dA

Mer om ämnet:

 

Håll Skärgården Ren Rf

https://www.hallskargardenren.fi/sv/miljoinformation/giftfritt_vattenliv

 

TUKES

https://tukes.fi/documents/5470659/11781251/Slipp+havstulpaner+utan+giftf%C3%A4rg/dc91ec7d-b3cf-7f94-0c0b-ca23c742e1ac/Slipp+havstulpaner+utan+giftf%C3%A4rg.pdf/Slipp+havstulpaner+utan+giftf%C3%A4rg.pdf?version=1.1

 

Baltic Sea Challenge Webinar 6/2020 där TUKES/Oskari Hanninen berättar om framtiden. Oskari börjar sin presentation vid 13 minuter, och tar upp tidtabeller genast efter presentationen (tyvärr på finska)

https://youtu.be/pumpk_dVX1Q

bottom of page